Rubriky
Novinky

Kariérový den na podporu seberozvoje studentů

V pátek 12. dubna se konal na naší škole Kariérový den s názvem ,,Kdo jsem, jaký jsem a co chci.“

Tento den byl zasvěcený podpoře seberozvoje studentů a objevování jejich vlastních dovedností, schopností a zájmů.

Při workshopu se žáci zaměřili na zájmy, kterým se věnují ve volném čase, a také na lidi, kteří je v životě ovlivnili.

Zapojili se i do aktivity s kartami dovedností, díky níž si uvědomili své silné stránky. Následně od spolužáků dostali tipy na to, čím by se mohli v budoucnosti živit.

V dalších aktivitách se studenti věnovali tomu, jak začít s činnostmi, které chtějí dělat, ale zatím je nedělají.

Závěrečná část byla vyhrazena krátkému „rozhovoru ve dvojicích“, kde si studenti zajímavou formou povyprávěli o svých budoucích plánech.

Tato událost poskytla všem zúčastněným příležitost k hlubšímu sebepoznání a zamyšlení se nad svou budoucností, a to jak osobní, tak profesní. Byla to skvělá možnost, jak získat inspiraci a motivaci pro další kroky.

Mgr. Zuzana Martincová

 

 

V pátek 12.4. byl první termín přijímacích zkoušek, a tak se naše třída zúčastnila Kariérového dne. Paní učitelka Martincová si pro nás přichystala spoustu zajímavých cvičení, při nichž jsme se snažili porozumět sami sobě.

Aktivity obsahovaly jak samostatnou práci, tak i práci ve dvojicích či skupinách. Museli jsme se zamyslet sami nad sebou i nad různými otázkami a spousta z nás zjistila, že velké množství otázek nemá jen jednu odpověď nebo na ně ani správná odpověď neexistuje.

Myslím, že tento den byl pro mnoho z nás přínosný a všichni jsme si ho moc užili.

Tereza Suchodolová, 3.B