Rubriky
Novinky

Krajské kolo olympiády v českém jazyce

Dne 21. března se konalo krajské kolo olympiády v českém jazyce. Toto kolo probíhalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Sešlo se zde 30 výherců z kol okresních, konkrétně 15 ze ZŠ (1. kategorie) a 15 ze SŠ (2. kategorie).
Soutěž se jako obvykle skládala ze dvou částí. První částí byl test, ve kterém byly hlavně úlohy na pochopení významu slov ve větě a další mluvnické hříčky. Na vyřešení všech otázek v testu jsme měli 60 minut. Poté následovala malá pauza a po ní druhá část soutěže, kterou byl sloh. Letos bylo opravdu dobré téma – Místo, kde bych chtěl(a) žít. Na sloh jsme měli také 60 minut. Dohromady jsme z obou částí mohli získat maximálně 50 bodů (30 z testu a 20 ze slohu).
Před vyhodnocením byla asi hodinová pauza, během které jsme si zašli na oběd. Nakonec byly vyhlášeny výsledky a předány hlavní ceny. Můj výsledek na postup do celostátního kola sice nestačil, ale jsem moc ráda, že jsem se mohla této soutěže zúčastnit a získat tak spoustu zážitků a zkušeností.

Monika Jirsová (2.B)