Rubriky
Novinky

Michaela Kosařová opět na OA

Dne 10. 11. 2023 nás navštívila paní Michaela Kosařová. Přišla proto, aby nám němčinářům více přiblížila život v Německu. Žije a pracuje tam totiž už od roku 2018.
Odpověděla nám na různé otázky. Mně konkrétně zodpověděla dotaz, který se týkal toho, jak moc zpočátku ovládala jazyk.
Zjistili jsme, že ve škole v České republice byla ve znalosti německého jazyka na vysoké úrovni. Když však přijela do Německa, nikomu nerozuměla. Ze školy byla zvyklá, že na ni učitelé mluvili pomalu. Rodilí mluvčí ale mluvili velmi rychle. Musela je vždy poprosit, aby zpomalili.
Poté nám například povyprávěla o tom, jak její příběh začal a jak se k životu v Německu vůbec dostala.
Vyučovací hodina s Michaelou velmi rychle utekla. Nejen, že dobře vyprávěla a byla hodná, ale také měla na poslech příjemný hlas.
Ema Bašová, 1.B