Rubriky
Novinky

Na OA TGM proběhly Dny otevřených dveří online

Ve dnech 4. 2. a 16. 2. 2021 proběhly na naší škole Dny otevřených dveří. Současná situace neumožňuje klasickou podobu těchto „seznamovacích“ schůzek, proto jsme přistoupili k variantě setkání s budoucímu uchazeči online.

Zájemci se připojili a setkali s vedením školy, našimi vyučujícími a současnými i bývalými žáky. V chatu padly dotazy převážně zaměřené na podobu přijímacích zkoušek, studia a chodu školy.

Nejčastěji kladené dotazy:

„Dobrý den budou příjmací testy podobné jako vzorové testy u vás na webu?“

Ano, vzhledem k tomu, že jsme zvolili školní přijímací zkoušky, testy z českého jazyka a matematiky budou tvořit naši učitelé a budou mít podobu zveřejněných vzorových testů.

„Dobrý den, bude nějaká možnost přijímacích zkoušek na nečisto? Moc děkuji.“

Každoročně jsme pro uchazeče zkoušky nanečisto pořádali, bohužel tento rok nám to situace zatím neumožňuje. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat na našich webových stránkách a facebooku školy.

„Dobrý den, budete u přijímaček zohledňovat i plusové body za zájmovou mimoškolní činnost?“

Pokud se žák umístil na 1. – 3. místě v olympiádě z matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, informatiky, zeměpisu a z cizích jazyků, získává bonifikaci dle zveřejněných kritérií.

„Dobrý den, chci se zeptat, jestli v přihlášce u jednotné přijímací zkoušky mám vyplnit ano nebo ne.“

Vzhledem k tomu, že na naší škole se koná školní přijímací zkouška, vyplňte NE.

„Můžete prosím uvést počty přijatých studentů v předchozích letech, jaká je šance na přijetí. Děkuji.“

Do každého oboru přijímáme 30 žáků. V současné době v 1. ročníku na oboru Obchodní akademie studuje 30 žáků, na oboru Ekonomické lyceum 23 a Informační technologie 29 žáků. Šanci mají všichni stejnou.

„Dobrý den, když se bude dítě hlásit na dva obory na vaší škole, bude dělat přijímací test v jednom nebo v obou termínech?“

Každému uchazeči nabízíme 2 termíny. Záleží na Vás, zda chcete konat přijímací zkoušky 2x. Budou se brát lepší výsledky z českého jazyka i matematiky.

„Dobrý den, kolik bylo přihlášek na jednotlivé obory v minulých letech? Přibližně, děkuji.“

Loňský rok bylo 68 přihlášek na Obchodní akademii, 55 na Ekonomické lyceum a na obor Informační technologie 58 přihlášek.

„Pokud si dám druhou přihlášku na školu, která koná přijímací zkoušky Cermat, budu na Vaší škole mít pouze jeden pokus na přijímačky? Děkuji za odpověď.“

I pro ty uchazeče, kteří mají na naší školu jen 1 přihlášku, nabízíme možnost složit přijímací zkoušky 2x.

„Dobrý den, jaký rozdíl je mezi obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum, děkuji za odpověď.“

Ekonomické lyceum má v 1. a 2. ročníku výuku biologie, chemie a fyziky. Ve 4. ročníků se nabízí Ekonomický a Společensko-vědní seminář. Obchodní akademie má větší časovou dotaci na ekonomiku a účetnictví.

„Dobrý den, chci se zeptat, jestli na ekonomické lyceum, když je to gymnázijní obor, tak jestli se tam budou dělat ty normální cermatové přijímačky.“

Ne, na všechny obory na naší škole se dělají školní přijímací zkoušky.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.