Rubriky
Novinky

Návštěva belgické učitelky v rámci projektu Erasmus

V rámci projektu Erasmus již navštívili naši školu různí učitelé z celé Evropy. Po dvou učitelkách z Ibizy k nám tentokrát zavítala belgická učitelka ruského původu Anastassia Masneva, která na své škole vyučuje ruštinu, španělštinu a someliérství.
Anastassia se aktivně účastnila výuky španělského a ruského jazyka. Připravila několik poutavých prezentací o své zemi, Belgii. Zajímavě vyprávěla i o rodném Petrohradu a také o Chile, zemi původu jejího manžela. Se studenty hrála interaktivní hry, které je velmi bavily.
Během svého pobytu navštívila i další hodiny, včetně zeměpisu, tělesné výchovy, literatury a angličtiny. Také se účastnila hodin španělštiny a ruštiny na základní škole, což bylo pro mladší děti velmi inspirující.
S ostatními učiteli vedla zajímavé debaty o školském systému v Belgii, používání digitálních prvků ve výuce a o someliérství. Její pobyt byl pro nás obohacující, příjemný a přínosný, a proto věříme ve spolupráci i v budoucnu.
Děkujeme Anastassii za její návštěvu a těšíme se na další setkání!

Níže si přečtěte názory našich studentů:
Natálie Flídrová
V úterý 4.6. nás navštívila paní Anastassia Masneva. Je to milá dáma, které bylo velmi dobře rozumět.
Nikola Dostálková
Ve dnech 3.6. – 7.6. naši školu navštívila Anastassia Masneva. Měla jsem tu možnost ji potkat nejen na hodině španělského jazyka, ale i na hodině anglického jazyka. Při španělštině jsme hráli její hru, která byla velmi zábavná. Na angličtině se rozpovídala o belgické čokoládě a jazycích, které ovládá. Děkuju za tuto zkušenost, kterou si nadále ponesu v srdci.
Jindřich Zeman
Ve dnech 3.-7.6. navštívila naši školu učitelka španělštiny paní Anastassia Masneva, původem z Ruska. Naši třídu navštívila 4. 6., kdy kromě své velmi dobré nálady působící na všechny kolem přišla i s balíčkem obrázkových karet v ruce a jednoduchým úkolem: z pěti náhodně vybraných obrázků složit příběh ve španělštině. Následným čtením našich příběhů jsme si zkusili používat španělštinu i v její praktické mluvené podobě. Paní učitelka pak opravila naše gramatické chyby. Skloubila tak gramatickou, mluvenou i slohovou podobu jazyka se zábavou a my jsme si hodinu s ní moc užili.
Ondřej Baše
Před dvěma týdny nás navštívila paní Masneva. Přišla na hodinu španělštiny se záměrem pomoci nám zlepšit se v mluvení, ale také v porozumění. Paní Masneva pochází z Ruska, mluví však plynule i dalšími jazyky. Nejdříve se nám představila a poté začala s naší pomocí vyplňovat krátký kvíz o Chile. Ověřila tím tedy naše znalosti (kterých upřímně moc nebylo). Pak se s námi snažila komunikovat. Ptala se nás například, jaké dárky by z České republiky měla dovézt svým dvěma dcerám apod. I když jsem někdy paní Masnevě nerozuměl, hodinu jsem si velice užil.
Anna Bednářová
Dobrý den, chtěla bych se s vámi podělit o svůj názor na návštěvu zahraniční učitelky. Tato zkušenost pro mě byla velice zajímavá. Líbilo se mi, že jsem měla možnost pohovořit s rodilou mluvčí a poslechnout si správnou výslovnost slov. Škoda, že se zde paní Anastassie zdržela tak krátce.
Edita Soldátová
Návštěva paní Anastassie pro mě byla něčím novým s velkým přínosem. Měla jsem možnost s ní hovořit jak v anglickém jazyce na hodině zeměpisu, tak rusky na hodině ruštiny. Překvapivě jsem ji každé slovo v ruštině rozuměla a také jsem velmi ocenila nadhled rodilého mluvčího, když hovoří o své rodné zemi.
Byla to úžasná zkušenost… ♥️
Eleonora Tomášková
Anastassia Masneva nás navštívila na hodině španělštiny. Vysvětlila nám španělsky, jak máme skládat příběh, který jsme pak se skupinou sepsali. My jsme si vylosovali kartičky s obrázky a podle toho jsme vymýšleli. Myslím, že náš příběh byl napsán dobře jen s malými chybkami, takže jsme dostali jedničku 😊 Práce mě bavila!
Aneta Drahošová
Naši školu navštívila paní Anastassie. Bylo to pro mě velmi přínosné, poslechla jsem si rodilého mluvčího a byla jsem i překvapena, že většinou rozumím. Anastasie mi přišla velice sympatická a líbilo se mi, že mluví otevřeně a s dobrou náladou, proto mi připadalo, že se mezi námi také cítí fajn. 😊
Monika Jirsová
Když k nám paní Masneva přišla na hodinu zeměpisu, působila velmi mile a zodpověděla nám všechny naše dotazy. Ptali jsme se jí hlavně na otázky o cestování a o tradiční kuchyni v Belgii a České republice.