Rubriky
Novinky

Obhajoby zpráv z praxe 3.B

Ve dnech 19. 6. a 20. 6. 2024 se uskutečnily na naší škole obhajoby zpráv z odborné praxe studentek a studentů třídy 3. B. Na své třítýdenní odborné praxi ve firmách, v městských a obecních úřadech a v neziskovém sektoru studentky a studenti načerpali mnoho praktických dovedností a aplikovali teoretické znalosti z různých vyučovaných předmětů při zpracování zadávaných úkolů. Na základě absolvované odborné praxe zpracovali studenti zprávu a prezentaci. Se svými poznatky a nabytými zkušenostmi ve výše uvedených dnech seznámili tříčlennou komisi složenou z učitelů, kteří je vyučují ekonomiku, anglický jazyk a informační technologie. V rámci prezentace popisovali studenti své vykonávané činnosti, a to v českém i anglickém jazyce. Někteří ze studentů absolvovali svoji praxi v zahraničních firmách v Irsku a Portugalsku. Při prezentaci si studenti vyzkoušeli samostatné vystupování a předání odborných informací v časovém limitu. Pro mnohé to byla možnost vidět, jak v takové situaci může výkon ovlivnit tréma.

Ing. Pavlína Kotoučová