Rubriky
Novinky

Online veletrh fiktivních firem 2022

Situace s epidemií koronaviru se sice od loňského roku zlepšila, ale veletrh fiktivních firem se letos opět nemohl konat na Výstavišti Praha – Holešovice. V minulém roce společnost Antre, s. r. o. tuto akci dokázala zrealizovat na platformě MS Teams, letos si ale pořadatelé dali práci s aplikací Gather town, která přinesla veletrhu nový rozměr.

Věříme, že příprava této aplikace a její realizace byla pro firmu Antre, s. r. o., časově náročná a velice složitá. O to je cennější, že vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Online veletrhu fiktivních firem se jako každoročně z Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí zúčastnily firma Kristýn, s. r. o., která se zabývá prodejem kosmetiky a firma Mumie, s. r. o., která se zaměřuje na prodej oblečení. „Zaměstnanci“ z fiktivních firem měli za úkol připravit prezentaci o firmě, katalog s nabízeným zbožím, reklamní spot a leták. Každá firma, která se účastnila letošního veletrhu, měla také možnost se zapojit do her v průběhu online veletrhu.

Veletrh se konal ve dnech 23. – 25. března 2022 – účastnilo se 60 fiktivních firem, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Španělska aj. Pořadatelům mezinárodního veletrhu se povedlo zajistit pestrý program, který zahrnoval prezentace všech zúčastněných firem, promítnutí katalogů firem a reklamních spotů, spousty her v herním stánku a mnoho dalších kulturních aktivit. Nechyběly ani zajímavé přednášky od účastníků veletrhu, např. „Profesionální tvorba letáků v reálné praxi“, „Top 10 zajímavostí, které jste nevěděli o Londýně“ apod.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem se velice vydařil, hlavně díky pořadatelské společnosti Antre, s. r. o., která zrealizovala veletrh v aplikaci Gather town. Měli jsme možnost poznat ostatní firmy jak díky prezentování, tak i prostřednictvím online obchodování, při kterém se všichni účastníci ve stáncích mohli vidět i slyšet. I přes velmi povedenou akci, která nabídla nespočet nových zkušeností, věříme, že další podobné akce týkající se fiktivních firem se uskuteční již „tváří v tvář“. 

třída 3. AFTF1