Rubriky
Novinky

Poděkování Václava Pavelky

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

ani celosvětová epidemie nezastavila čas, který letí všem jako splašený. I mně (od 1. 2. 2021 důchodci) letí ukrutně rychle. Ani jsem se nenadál a uběhlo 43 pracovních let na naší alma mater, která nám všem, jak pevně věřím, přirostla k srdci. Generace učitelů, provozních zaměstnanců a studentů vytvořily ve společnosti kredit, za který se opravdu nemusíme stydět.

Rád si v důchodu připomenu radost vyzařující z absolventů při předávání maturitních vysvědčení, radost z průběžného vylepšování budovy školy, jejího vybavení pro výuku, z rekonstrukce sportovní haly, ze znovuodhalení sochy TGM a hlavně – ze vzájemné spolupráce, ze školních akcí a ze vzájemného setkávání.

Studentkám a studentům přeji hodně úspěchů ve studiu, které je poznamenáno mimořádnou celospolečenskou nepohodou. Pod vedením našich učitelů, kteří přistoupili k výuce v mimořádné situaci s entuziasmem a s přispěním vlastního nasazení a odhodlání, však vše zvládnete.

Všem pracovníkům školy přeji pilné a nadšené studenty, radost z jejich úspěchů, které jsou obrazem Vaší práce a hlavně zdraví Vám a celým Vašim rodinám.

Vždy jsem si uvědomoval, že je důležité mít štěstí na lidi. Já jsem měl to štěstí ve Vás.

Děkuji za spolupráci a vzájemné respektování

Václav Pavelka