Rubriky
Novinky

Pozitivní síla sociálních médií

Ve dnech 6. a 7. května navštívily dvě učitelky ze střední školy IES Blanca Dona z Ibizy naši školu, Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí.
Raquel, učitelka angličtiny, navštívila několik hodin anglického a anglického obchodního jazyka. Maribel, která vyučuje ekonomické předměty, zhlédla několik hodin ekonomiky. Velmi ji zaujala výuka tzv. fiktivních firem.
Pro zájemce z učitelského sboru obě připravily velmi zajímavou prezentaci o své škole, o Ibize, o Baleárských ostrovech a systému vzdělání v celém Španělsku. Po prezentaci se rozvinula velmi živá diskuse s mnoha dotazy.
Během krátkého pobytu stihly také navštívit několik hodin španělštiny a předvést našim studentům, jak zní španělský přízvuk na ostrově Ibiza. (Nyní už víme, že se na Baleárských ostrovech mluví katalánsky.)
Návštěva i my jsme si toto stínování velmi užili a doufáme, že navážeme další spolupráci.
Aktivita stínování je součástí programu Erasmus+, který je bohatě rozvíjen na naší škole. Naši učitelé také jezdí na návštěvy zahraničních škol, žáci jezdí na třítýdenní praxe do zahraničí a všichni zaměstnanci mohou vyjet na jazykové a metodické kurzy v létě do cizích zemí.
A jaká je pozitivní síla sociálních médií? Kontakt na tyto dvě skvělé učitelky (a nyní již kamarádky), jsem získala pomocí Facebooku, kde jsem členem skupiny Erasmus+.
Mgr. Jitka Kosařová
koordinátorka programu Erasmus+