Rubriky
Novinky

Projekt „Nenech to být“

Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ (NNTB), který funguje na principu on-line schránky důvěry, pomocí které mohou studenti anonymně upozornit na problematické vztahy v kolektivu. NNTB jako webová platforma a mobilní aplikace usnadňuje boj proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě, umožňuje rychlou a anonymní komunikaci mezi studenty a učiteli ohledně problémů ve školním prostředí. Mimo jiné se NNTB podílí na osvětě šikany a spolupracuje s organizacemi a influencery na preventivních aktivitách proti šikaně. Více informací je možné získat na stránkách www.nntb.cz/s/33fb491.

Leták pro žáky – Telefon