Rubriky
Novinky

Školní kola olympiád cizích jazyků

Druhý únorový týden se na OA TGM nesl ve znamení školních kol olympiád z anglického jazyka a všech vyučovaných druhých cizích jazyků, tedy němčiny, španělštiny a ruštiny. O tom, jak se našim žákům dařilo, si můžete přečíst níže:

Anglický jazyk

Olympiády z angličtiny se zúčastnilo 34 žáků z 1. – 3. ročníku. První část byla zaměřena na poslech a porozumění textu. Do druhé části soutěže postoupilo deset žáků s nejlepšími výsledky. Každý z nich si vylosoval otázku na určité téma, o které 15 minut hovořil. Ve velice silné konkurenci nakonec zvítězil Adam Hruška z 1. C, následován Jakubem Červinkou z 2. C a Terezou Šípovou z 1. A. První dva postupují do Okresního kola, které proběhne 14. března v Rychnově nad Kněžnou.

Jen zajímavá poznámka na závěr: Z celkového počtu přihlášených byla zhruba polovina chlapců, ale v postupující skupině deseti jich bylo osm, pouze dvě dívky. Že by nadměrné hraní počítačových her mělo tento pozitivní vliv na znalost angličtiny?

Autor článku: J. Kosařová

 

Německý jazyk

Olympiády v německém jazyce se celkem účastnilo 20 studentů z 1. – 4. ročníků. Olympiáda byla rozdělena na písemnou a ústní část. Písemná část se skládala z poslechu, čtení s porozuměním a gramatického testu. Po vyhodnocení písemné části postoupilo 5 nejlepších studentů k ústní části, kde si vylosovali téma, na které pak hovořili. I přes velké obavy, které se ze strany účastníků týkaly především právě ústní časti, musíme s kolegou zhodnotit, že jsme byli velmi mile překvapeni, jak šikovné studenty máme😊! Vítěz školního kola Andrey Bulgakov postupuje do okresního kola olympiády v německém jazyce, které proběhne 20. 3. 2023 na Střední průmyslové škole v Rychnově nad Kněžnou. Všem studentům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

  1. místo – Andrey Bulgakov (2.C)
  2. místo – Jiří Krsek (4.C)
  3. místo – Tomáš Urban (3.C)

Autor článku: I. Bierová

 

Španělský jazyk

Školního kola olympiády ve španělském jazyce se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku a žákyně 4. ročníku, které se připravují na maturitu z tohoto jazyka. Celková účast byla solidní – 22 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhla Kristýna Dolečková (3.ročník), která nás bude reprezentovat v krajském kole dne 29.3. v Hradci Králové. Druhá byla V. Daňková a třetí N. Pavlištová, obě ze 4.ročníku. Čtvrtý byl M. Černoch (2. ročník).

Olympiáda měla mezi studenty velký ohlas, všichni brali účast naprosto seriózně a ke zkoušce se dostavili včas a připraveni. Vyhlášení a hodnocení proběhlo s nejlepšími 8 adepty ve sborovně. Ocenění studenti budou posléze vyhlášeni a odměněni na akci Kostelečtí lvi.

Autor článku: J. Felixová

                                                                      

Ruský jazyk

Školního kola olympiády z ruského jazyka se ve dvou kategoriích dohromady zúčastnilo 9 žáků. V kategorii určené žákům 1.-2.ročníků postoupila Anna Bednářová (2.A), v kategorii věnované žákům všech ročníků, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, postoupil Yaroslav Shchetyning (1.B). Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím držíme palce do krajského kola, které se uskuteční 19. dubna v Hradci Králové.

Autor článku: L. Linke