Rubriky
Novinky

Student OA v krajském kole olympiády v programování

Žák Jan Novotný z Obchodní akademie T.G. Masaryka se v sobotu dne 20. dubna v Hradci Králové zúčastnil krajského kola olympiády v kategorii „Programování mládeže“. Do soutěže se letos zapojilo na 34 žáků ze šesti středních škol Královehradeckého kraje. Za posledních několik let se naše OA TGM stala jedním z mála tradičních účastníků soutěže (a i v letošním roce byla jedinou obchodní akademií v soutěži).
Žáci během časovém limitu 4 hodin řešili čtyři různě obtížné úlohy, které zahrnovaly matematické výpočty, práci s grafikou a řešení logických problémů.
Jsem velmi pyšný na to, že alespoň jeden z našich talentovaných žáků si o víkendu našel čas a chuť porovnat své znalosti a zkušenosti s ostatními mladými programátory v kraji, a my jsme tak neporušili jako jedna z mála středních škol šňůru našich účastí v této prestižní soutěži. Jan se umístil na pěkném 22. místě, což je vzhledem k tomu, že je žákem teprve 2. ročníku, velice dobré umístění v rámci celého kraje, a hlavně příslib do dalšího ročníku, kde jistě využije nabyté zkušenosti.
Mgr. Jaroslav Kudr