Rubriky
Novinky

Technika a angličtina poprvé – projekt IKAP 2

V pátek 15. října 2021 se na naší škole uskutečnilo první setkání v rámci realizovaného dvouletého projektu IKAP 2 (Impletence Krajského akčního plánu rozvoje vzdělání v Královéhradeckém kraji II) pro základní školy. Cílem aktivit bylo zdokonalit jazykové, komunikační a IT dovednosti studentů SŠ a vzbudit zájem o digitální technologie a seznámit s nimi žáky ZŠ.

Přítomní žáci ZŠ se rozdělili podle svých škol do skupin po 15 žácích. Následně se ještě vytvořily tříčlenné podskupiny, ve kterých žáci ZŠ absolvovali připravený program. Ke každému týmu byl přidělen průvodce – žák OA – pod jehož dohledem a s jeho pomocí plnily skupinky připravené aktivity.

Hlavní roli hrála technika a angličtina. S pomocí tabletů pořízených v rámci projektu žáky čekalo hledání QR kódů se záludnými otázkami o OA. Ty byly poschovávané po celé budově. Žáci luštili zašifrované odpovědi a soutěžili v Kahoot! aplikaci. Ze správných odpovědí v kvízu zadali získaný číselný kód do Google Forms a úspěšným luštitelům se otevřela truhla plná čokolády.

Veškerá komunikace a aktivity probíhaly v angličtině. Žáci OA pro své svěřence ze ZŠ přichystali nejen prohlídku budovy, ale také je seznámili se životem studentů střední školy a nabízenými volnočasovými aktivitami.

Na závěr nabitého dopoledne už jen zbývalo žáky ZŠ seznámit s výukovými aplikacemi, se kterými se na dalším setkání naučí pracovat a v jejich rámci tvořit vlastní aktivity v angličtině určené pro spolužáky.

Všem zúčastněným moc děkujeme a budeme se těšit opět příště!

DSC_0115

Ještě odkaz do fotogalerie.