Rubriky
Novinky

Tomáš Bednář a „Lví dech“ na OA

     19. ledna k nám na obchodní akademii již po několikáté dorazil autor anglického kreativního slovníku pan Tomáš Bednář z Olomouce.

     Ve dvou po sobě jdoucích workshopech určených pro třetí ročník pan Bednář představil svůj slovník, který je založen na principu myšlenkových map. To znamená, že student se neučí jednotlivá slovíčka vytržená z kontextu, nýbrž vstřebává celé slovní vazby. Uprostřed stránky se nachází ústřední téma (např. zahrada, zvířata, …) a z něho potom vybíhají různými směry jednotlivá slovní spojení. Student se tak naučí různé typy nářadí, které se používají na zahradě, ale zároveň i anglická slovesa, jak se s nimi pracuje a různé další slovní vazby, které s tímto tématem souvisí.

    Tomáš Bednář zahájil svůj workshop anketou, ve které se ptal, jak se kdo učí slovíčka a porovnával efektivitu metod. Poté vyrukoval se svým kreativním slovníkem. Nejprve rozdal do jednotlivých skupin své mapy a nechal studenty doplnit vhodná slovní spojení. Třeťáci zjistili, kolik slovíček vlastně vůbec neznají. Dále také dostali vytištěná slovní spojení, která následně přiřazovali k obrázkům. To už bylo jednodušší, v mnoha případech se význam dal odvodit. Při této kreativní práci si studenti hodně vazeb zapamatovali, aniž by se je cíleně učili. A o to jde především. Člověk se za pomoci Kreativního slovníku učí snáze a jakoby mimochodem, což velmi zvyšuje efektivitu učení.

     Dále pan Bednář představil i jiné metody učení. Například tzv. Metodu 2 minut. Jestli se mi nechce něco učit, budu tomu věnovat pouze 2 minuty. To není moc, to bych mohl dát. Pustím se do práce s vidinou pouze 2 minut, ale poté zjistím, že bych mohl ještě něco dokončit, a nakonec u práce setrvám půl hodiny. V této metodě jde o jediné – překonat počáteční nechuť k dané činnosti.

    Pokračovalo se debatou o získávání dopaminu. Ten se dělí na rychlý (špatný) a pomalý (dobrý). Ten rychlý se dá získat z internetu a sociálních sítí, vytváří se na něm závislost a ve finále brání lidem v koncentraci na jakoukoliv činnost, protože je neustále nutí kontrolovat vzkazy a konverzace a vyvolává pocit provinění, pokud nestihnou konkrétní konverzaci sledovat a náležitě do ní přispívat. Dobrý dopamin vytváří dlouhodobá činnost, například sport.

     Na konci workshopu si žáci zkusili některé dechové techniky, které pomáhají udržet pozornost nebo dokáží dodat správnou energii pro další činnost. Takto zafungoval ,,Lví dech“, který si celá třída vyzkoušela, a odcházela tak nabitá energií do dalších vyučovacích hodin.

Michal Vacek