Rubriky
Novinky

Veletrh fiktivních firem v Náchodě

Veletrh neboli výstava nejrůznějších produktů firem v různorodých odvětvích patří mezi velmi efektivní způsob, jak představit nové zboží anebo navázat nové spolupráce s potencionálními odběrateli. V našem případě se přesněji jedná o veletrh tzv. „fiktivních“ firem, které většinou vznikají na středních odborných školách s ekonomickým zaměřením.

Tento rok se konal již 11. regionální veletrh fiktivních firem, a to 9. května 2023, tradičně v Náchodě v budově Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Naše Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci n. Orl. měla na této akci dvojí zastoupení: firmu Kristýn, s. r. o., zabývající se prodejem kosmetiky, a firmu Mumie, s. r. o., která se věnuje prodeji oblečení. Činnosti těchto firem zajišťují studenti a studentky 3. ročníku v oboru Obchodní akademie.

Veletrh byl zahájen prezentacemi jednotlivých firem jak v českém, tak v anglickém jazyce. Následoval čas na obchodování – zákazníci si vybírali zboží z připravených katalogů a zaměstnanci firmy jim podle potřeby odpověděli na kladené otázky a vystavili pokladní doklad nebo fakturu. Mezi nakupujícími byli také členové komise, kteří hodnotili správnost vyplněných dokladů a přístup prodávajících. Okolo druhé hodiny proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší firemní stánek a o nejsympatičtější firmu. Byla vyhlášena i soutěž o nejlepší katalog.

Celá akce byla pro všechny „zaměstnance“ jednotlivých firem velmi cennou zkušeností, protože si měli možnost vyzkoušet, co vše zahrnuje propagace, osobní prodej a přímý styk se zákazníky. Za tuto možnost patří poděkování všem pořadatelům z Obchodní akademie v Náchodě, kteří organizaci akce zvládli skvěle a zajistili tím tak plynulý a bezchybný průběh.

– III.A –