Rubriky
Novinky

Výstavy na OA

Na naší škole se v prvním a druhém ročníku vyučuje zeměpis, ale protože jsme přece jenom obchodka, neklade se na něj takový důraz. Abychom si tedy rozšířili naše základní znalosti z hodin a povědomí o světě, vznikl u nás na chodbě takový geografický koutek. Pravidelně se tu střídají různá témata, součástí bývá i kvíz nebo „tipovačka“. Kromě našich studentů a učitelů ho mohli zhlédnout i návštěvníci dnů otevřených dveří.

Seznam našich témat:

  1. Demografie OA TGM – ze kterých měst a vesnic jsou naši žáci, kolik do školy najezdí kilometrů
  2. Vznik a proměna naší republiky – historický vývoj území republiky od roku 1918 až po současnost
  3. Vánoce a Velikonoce – svátky spojené s pohybem Země a Měsíce, měření času a zvyky spojené se slunovratem a rovnodenností
  4. Geologie – poznávačka kamenů, které si p. uč. Dosedla přivezl ze světa
  5. Trocha ekologie – třídění odpadů a možnosti jeho dalšího využití
  6. Válka na Ukrajině – důvody a místa ruské agrese

Adéla Popiolková, 3.B

zeměpis