Rubriky
Novinky

Žáci OA na ekonomické soutěži

Dne 4. října 2022 se dva studentské týmy 4. ročníku Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí zúčastnily ekonomické soutěže, která se konala v Hradci Králové na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole. Za obor Obchodní akademie se soutěže zúčastnili Simona Myšáková, Roman Kodytek a Adéla Koblásová, za obor Ekonomické lyceum Natálie Žatečková, Tereza Beierová a Matyáš Urbánek.

Po registraci našich účastníků všechny přivítala paní ředitelka v krásných prostorách auly. Soutěž se skládala ze dvou částí. První část byl písemný test z oblasti ekonomiky, práva a účetnictví, který se psal v počítačové učebně. Druhá část se skládala ze scénky na téma „Uzavření dohody o provedení práce případně dohody o pracovní činnosti na dlouhodobou brigádu“. Na připravení scénky měli zúčastnění hodinu a poté prezentovali zadané téma před čtyřčlennou porotou složenou z odborníků z praxe. Soutěže se tento rok účastnilo 10 týmů z ekonomicky zaměřených škol Královéhradeckého kraje. Obor Obchodní akademie se umístil na 6. místě a Ekonomické lyceum na 7. místě. I přes to, že se naše týmy neumístily na předních příčkách, si ze soutěže odvezly nové zkušenosti a zážitky.

Za týmy zpracovala Simona Myšáková

eko soutěž