Rubriky
Novinky

Zkoušky Cambridge na Obchodní akademii

Naše partnerská škola P.A.R.K., která sídlí v Brně a pořádá zkoušky Cambridge po celé republice, k nám zavítala 18.9.2023, aby studenty obeznámila se zkouškami úrovní B2 a C1 (dříve First Certificate of English a Certificate in Advanced English), které mohou být vstupenkou ke studiu nebo práci v zahraničí. Zároveň na střední škole dokonce nahrazují maturitu z anglického jazyka. Naši studenti si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to sedět u ústní části zkoušky, protože někteří z nich měli zájem o tzv. MOCK test – zkoušku nanečisto.

Vážní zájemci budou u nás na Obchodní akademii dne 9.12.2023 konat zkoušku B2 First nebo C1 Advanced. Zkouškový termín je otevřen široké veřejnosti, proto se mohou zúčastnit i zájemci z jiných škol nebo z řad veřejnosti, a to do naplnění kapacity počtu uchazečů.

J.Felixová

Foto