Erasmus-školní rok 2021-22

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POS

V tomto školním roce realizujeme zahraniční praxe studentů, jobshadowing na zahraničních školách a učitelé se zúčastní metodických a jazykových kurzů cizího jazyka. Na tyto aktivity jsme od Evropské unie získali 71 200 EUR.

1. Zahraniční praxe studentů

Informace o zahraničních praxích studentů naleznete zde.

  • MALTA 23. 10. – 13. 11. 2021

Informace o probíhajících praxích a odkaz na fotografie naleznete zde.

Závěrečnou zprávu z Malty naleznete zde.

  • CORK 12. 6. – 1. 7. 2022

Informace o probíhajících praxích:

Odborná praxe v irském Corku – den 0. a 1.

Odborná praxe v irském Corku – den 2. a 3.

Odborná praxe v irském Corku – den 4. – 7.

Odborná praxe v irském Corku – 2. týden

Odborná praxe v irském Corku – závěr

2. Jobshadowing

  • Škola Europa School UK  – Abingdon, Velká Británie

Škola vznikla po Brexitu v roce 2018, je to státní škola, ale udržuje si svoji jedinečnost, což je výuka dvou cizích jazyků a výuka některých předmětů v cizím jazyce. Do školy chodí žáci od 4 do 18 let, součástí poměrně velkého komplexu je i primary a secondary school. V posledních dvou letech studia – tzv. 6th form škola používá americký systém International Baccalaureate, na konci kterého žáci skládají zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Během velmi pečlivě připraveného programu jsme měli možnost se účastnit běžných vyučovacích hodin (matematika, anglický jazyk), setkat se s vedením školy a s učiteli, kteří jsou zodpovědni za žáky s uzpůsobenými podmínkami učení, za projektové učení, za kariérové poradenství a DoFe (Duke of Edinburgh Award), což je aktivita, kterou máme v plánu začít v příštím roce na naší škole.

Rádi bychom také navázali spolupráci prostřednictvím této školy s francouzskou školou v Toulose, která každoročně pořádá debaty studentů na různá ožehavá témata. (http://www.tomun.eu/)

Celá návštěva byla velice přínosná. Nejenom, že jsme viděli a slyšeli mnoho zajímavého a obohacujícího, ale hlavně máme nové nápady do svojí další práce.

Jobshadowing UK1Jobshadowing UK2 Jobshadowing UK3

 

 

 

 

  • Gymnasium Ernestinum – Rinteln, Dolní Sasko, Německo

Ve dnech 7. – 10. června jsme se s kolegou zúčastnili stínování (neboli „shadowing“) na gymnáziu – Gymnasium Ernestinum v německém městě Rinteln v Dolním Sasku.  Do Německa jsme jeli autem, cesta trvala přibližně 8 hodin a byla téměř bezproblémová. Ubytovaný jsme byli u naší německé kolegyně Julie, která se o nás velmi pěkně starala a celou dobu nám byla k dispozici a velmi laskavě zodpovídala veškeré naše dotazy. Celkově musíme říci, že všichni se k nám chovali velmi vstřícně a přátelsky a měli zájem o nás, tak i o informace o naší škole a bylo vidět, že mají zájem o další spolupráci s naší školou.

Na gymnáziu jsme byli od středy do pátku a každý den jsme navštívili 5 až 8 vyučovacích hodin. Byli jsme se podívat v hodinách chemie, fyziky, matematiky, němčiny, francouzštiny, angličtiny, hudební výchovy, výtvarného umění, dějepisu a ekonomického hospodářství. Navštívili jsme hodiny jak nižších, tak i vyšších ročníků. Měli jsme možnost sledovat naše německé kolegy při práci a vidět jiné, ale i tradiční způsoby výuky. Při hodině hudební výchovy jsme měli možnost zahrát si se všemi žáky na cajon a jednostrunný hudební nástroj a vytvořit tak jakousi skladbu. Taktéž jsme navštívili zkoušku školní kapely, se kterou si zahrál i kolega. Gymnázium má i svůj obchod, který mají na starosti žáci, kteří navštěvují předmět fiktivní firma, který máme i na naší škole. Žáci zde prodávali upomínkové předměty s logem školy (hrníčky, propisky, mikiny, trička nebo CD školní kapely).

Také jsme měli možnost poznat, jak to chodí ve škole, která má přibližně 1000 žáků. Škola byla jeden velký labyrint, ve kterém se ale dalo, druhý den zorientovat. Zajímavé bylo, že jednotliví učitelé nemají svoje kabinety, ale všichni učitele jsou v jedné velké místnosti, ve které tedy bylo všech 86 učitelů pohromadě a každý zde měl pouze svůj stůl a vprostřed byla kuchyňka, kde si učitelé mohli uvařit kávu. Jelikož škola byla opravdu veliká, tak většina učitelů odcházela učit buď s pojízdným kufříkem nebo batohem na zádech, popř. s taškou před rameno, kde měli veškeré materiály, jelikož se nestíhali vracet zpátky do společné místnosti a přecházeli tak rovnou do jednotlivých učeben.

Závěrem chceme říci, že stínování je velmi efektivní vzdělávací metoda, kterou můžeme jenom doporučit. Stínování kolegů z jiných škol umožňuje sledovat pracovní postupy, metody práce a jejich aplikaci nebo přímý dopad na žáka v každodenní praxi a přenášet tak osvědčené postupy do vlastní praxe. Současně tak lze reflektovat a kriticky zhodnotit vlastní metody a často i léta zaběhnuté způsoby práce. Stínování může být impulzem pro změnu a jeho výhoda spočívá mimo jiné v tom, že nejde jen o teoretické seznámení se s problematikou, ale o ukázku práce s reálnou skupinou osob nebo třídou při běžném chodu školy.

stínování Německo 4stínování Německo 3

stínování Německo 1

 

 

 

 

  • Obchodní akademie – Nitra, Slovensko

Autem jsme přijeli v nočních hodinách 4. 10. 2022 do Nitry, kde jsme následující 2 dny intenzivně poznávali OA Nitra. Odjížděli jsme v pátek ráno 7. 10. 2022. V rámci odpoledních aktivit jsme se seznámili s Nitrou a její historií. Seznámili jsme se s běžným chodem školy, akcemi a aktivitami školy… Viděli jsme přímou výuku Anj, Ruj, Nj, Tšv, Zbožíznalství a Geo.

Velice nás zajímalo zapojení OA Nitra do programu Erasmus+ a organizace, se kterými spolupracují při organizaci praxí žáků v zahraničí. Kontakty jsme si následně vzájemně vyměnili. OA Nitra posílá své studenty do Portugalska, na Maltu a na Mallorcu, tedy stejné země, kam posíláme naše žáky my.

S OA Nitra chceme navázat další spolupráci: společně vymyslíme, jak se zapojit do ekonomicky zaměřených soutěží. Naši i jejich učitelé ekonomiky vymyslí možná témata, ze kterých se výhledově vybere to stěžejní. Také nyní intenzivně komunikujeme zapojení našeho vyučujícího tělocviku do projektu LTTA- ENTOS training.

Upevnili jsme si pojetí struktury hodiny, učitelské kompetence, vyučující a aktivizující metody, dovednosti řízení hodiny a komunikace, behaviorální řízení, podávání zpětné vazby. Myslím, že každý pedagog by měl využít možnosti vycestovat a poznat jiný systém výuky a vzdělávání. Stínování výborně plní svou roli, tedy obohatit, upevnit a rozvinout všechny klíčové kompetence učitele 21. století. Jsme velice rádi, že jsme se mohli stínování zúčastnit a s některými vybranými prvky seznámit své kolegyně a kolegy na OA TGM.

Slovensko 1

Slovensko 2

Slovensko 3

 

 

 

 

3. Jazykové a metodické kurzy učitelů

  • Irsko

Galway

Dva vyučující IT a matematiky se zúčastnili čtrnáctidenního jazykového kurzu v irském městě Galway na škole Galway Cultural Institute. Do školy jeli mimojiné i proto, že v hodinách matematiky a IT plánují využívat metodu CLIL – vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. 

Vyučující anglického jazyka v tomto městě navštěvovala dvoutýdenní metodický kurz pro učitele angličtiny, který se konal v budově jazykové školy Galway Language Centre Bridge Mills v Galway, ale byl organizován ve spolupráci s NILE Norwich. Tématem kurzu bylo 21st century skills.

Limerick

Obsahem dalšího metodického kurzu v irském Limericku pro vyučující anglický jazyk bylo: diskuse o změnách vzdělání ve 21. století, úvod do dovedností ve 21. století, výběr těchto dovedností pro potřeby studentů, vytváření prostředí pro kolaborativní vyučování a učení se, výzkum mozku v návaznosti na změny výuky, nalézání způsobů, jak aktivovat studenty, aktivity podporující vizuální myšlení, adaptace a vytváření aktivit, použití grafických organizérů a použití online zdrojů.

Galway 2

Galway 3Galway 3

 

 

 

 

Limerick 2

Limerick 1

 

 

 

 

  • Španělsko

Tenerife

Tématem tohoto metodického kurzu pro vyučující anglický a španělský jazyk bylo „Practical methods to teach values through science and STEM“. Vyučující byli pracovníci university Tenerife a celý kurz byl podtržen jednoduchými reálnými experimenty, které se prolínaly celám kurzem. Cílem kurzu bylo předvést, jak lze studenty pomocí pokusů motivovat ke studiu. Kurzu se účastnili učitelé z evropských států: Francie, Polsko, Švédsko, Lotyšsko.  Závěr kurzu byl věnován udržitelným zdrojům a ochraně přírody a životního prostředí.

Málaga

Kurz, kterého se účastnil vyučující španělského jazyka, probíhal v prostorách školy Malaca Instituto, která se nachází na jednom z kopců ve východní části města. Skládal se ze dvou částí. Dopolední část kurzu byla zaměřena převážně na samotný jazyk. Odpolední část se věnovala metodologii. Cílem této části bylo projít některé náročnější gramatické fenomény a rozšířit slovní zásobu. Odpolední část výuky byla pojata více prakticky. Každá hodina byla soustředěna na jeden aspekt výuky. Hodina obvykle obsahovala krátkou přednášku vyučujícího a následné praktické ukázky, což byl nejlepší způsob, jak vyzkoušet používání různých strategii, her, užitkových předmětů, aj. ve výuce. 

Španělsko 3

Španělsko 2

Španělsko 1

 

 

 

 

  • Estonsko

Metodický kurz ruského jazyka v estonském Tallinu zaměřený nejen na metodiku, ale i gramatiku, konverzaci poznávání odlišné kultury a reálií východních zemí.

Estonsko 1 Estonsko 2 Estonsko 3

 

 

 

 

  • Finsko

V říjnu jsem se s kolegyní zúčastnila kurzu Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland, který probíhal na jazykové škole English Matters v Helsinkách. Kurz zahrnoval diskusi o změnách vzdělání ve 21. století, úvod do dovedností ve 21. století, výběr těchto dovedností pro potřeby studentů, vytváření prostředí pro kolaborativní vyučování a učení se, výzkum mozku v návaznosti na změny výuky, nalézání způsobů, jak aktivovat studenty, aktivity podporující vizuální myšlení, adaptace a vytváření aktivit, použití grafických organizérů a použití online zdrojů.

Jazyková škola disponuje vysokou odborností svých kurzů, učitelé nejsou většinou rodilí mluvčí, ale jejich odborná znalost je na velmi vysoké úrovni. Každý den probíhala výuka od 9.00 do 15.30 hodin. Každé odpoledne jsem měla možnost účastnit se zajímavých seminářů, které vedli další odborníci. Všechny lekce a semináře byly velmi pečlivě připravené a velmi přínosné.  

Celý pobyt byl inspirativní a mnoho aktivit použijeme při vlastní výuce. Kurz mě donutil se zamyslet nad změnami, které musí proběhnout v pojetí vzdělávání současných studentů. Celý kurz byl zahájen mottem: „Pokud učitel učí, jak učil před pěti lety, je on nebo jeho předmět mrtvý „. Toto vystihovalo celý průběh kurzu. Je třeba změnit přístup a metody používané při výuce. Nejde o množství znalostí, které se studenti musí „nabiflovat“, ale o vztahy a hlubší pochopení problematiky. Důležitá je spolupráce, studenti by měli pracovat v týmech a učit se „teamwork“.

 

 

 

 

Shrnutí roku 2021-22 naleznete zde.