Rubriky
Upozornění

Konzultace pro rodiče žáků 2. až 4. ročníků online

Vážení rodiče,
současná epidemická situace a nařízení vlády nám neumožnila uskutečnit plánované konzultace pro rodiče prezenční formou, tak jak jsme byli zvyklí.
Připravili jsme pro Vás ve čtvrtek 25. 3. 2021 online formu schůzek v aplikaci MS Teams, ve které probíhá i distanční výuka našich žáků. Pro spojení s třídním učitelem i ostatními pedagogy využijte přihlašovacích údajů Vaši dětí.

17:00 – 17:10 informace třídních učitelů. V kalendáři MS Teams bude naplánována schůzka, ke které se připojíte. Pro komunikaci s ostatními účastníky budete potřebovat u Vašeho zařízení funkční mikrofon.

17:10 – 18:00 individuální konzultace s ostatními vyučujícími. S vyučujícími se můžete spojit pomocí chatu v aplikaci MS Teams. Vyučující Vám zavolá. Pokud bude mít vyučující konzultaci s jinými rodiči, vyčkejte na zpětné zavolání.

V případě komplikací se nejprve zeptejte Vašich dětí. Prostředí dobře znají a měly byt Vám být schopné pomoct s přihlášením do schůzky.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 601 380 993.

vedení Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí