Rubriky
Upozornění

Maturitní zkoušky 2021 – aktuální změny a termíny

Změny k 28. 4. 2021

Mimořádný termín maturitních zkoušek

Pro letošní maturanty byl vypsán ještě jeden dodatečný termín, a to jak pro didaktické testy, tak pro praktickou zkoušku. Maturanti tedy nebudou mít jen dva, ale tři opravné termíny.

Maturantům, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví ředitelce školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky, bude umožněno konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu. Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky.

Maturantům, kteří v řádném termínu u praktických zkoušek neuspějí nebo se z konání praktických zkoušek v řádném termínu omluví ředitelce školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky, bude umožněno konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu. Tato osoba musí podat písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky ředitelce školy:

 1. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala,
 2. do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise.

Mimořádný termín pro jarní zkušební období:

 • praktická zkouška – 21. – 22. 6. 2021
 • didaktické testy – 7. – 9. 7. 2021

Nově se upravuje struktura ústní profilové části maturitní zkoušky. Stanovuje se, že předměty ústní profilové části MZ (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude.

V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení).

Toto pravidlo platí pouze:

– pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku,

– pro ústní profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka).

Z důvodu stále nepříznivé epidemické situace se posouvají termíny maturitních zkoušek. 

 • Písemná praktická zkouška z odborných předmětů – od 26. od 28. 4. 2021
 • Odevzdání seznamu děl na ústní zkoušku z ČJL – do 30. 4. 2021
 • Odevzdání písemného rozhodnutí o konání ústní zkoušky z ČJL a CJ – do 30. 4. 2021
 • Konec 2. pololetí pro 4. ročníky – 21. 5. 2021
 • Didaktické testy – matematika, AJ – 24. 5. 2021 (mimořádný termín 7. 7. 2021)
 • Didaktické testy – ČJL – 25. 5. 2021 (mimořádný termín 8. 7. 2021)
 • Didaktické testy – matematika rozšiřující, NJ, RJ, ŠJ – 26. 5. 2021 (mimořádný termín 9. 7. 2021)
 • Svatý týden 4. A – 31. 5. – 4. 6. 2021
 • Ústní maturitní zkoušky 4. A – 7. – 11. 6. 2021
 • Svatý týden 4. C – 7. – 11. 6. 2021
 • Svatý týden 4. B – 9. – 15. 6. 2021
 • Ústní maturitní zkoušky 4. C – 14. – 16. 6. 2021
 • Ústní maturitní zkoušky 4. B – 16. – 18. 6. 2021