Rubriky
Upozornění

Výsledky voleb členů do školské rady na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Školská rada při Obchodní akademii T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí:

  • 2 zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků – paní Petra Sejkorová, paní Jana Čižinská,
  • 2 zástupci pedagogických pracovníků školy – Ing. Jana Nunvářová, Ing. Jan Hostinský,
  • 2 zástupci jmenovaní Radou Královéhradeckého kraje – Mgr. Alena Svátková, Bc. Jan Šlaj.