Rubriky
Upozornění

Oznámení o volbách členů do školské rady na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522

Přípravný výbor pro volbu členů školské rady jmenovaný ředitelkou školy Mgr. Renatou Čermákovou dne 19. 8. 2021 v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) oznamuje všem oprávněným osobám      

 • zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům
 • pedagogickým pracovníkům školy

termíny tajného hlasování do školské rady:

 • 10. 2021 od 9:45 hod do 10:05 hod ve sborovně školy (pedagogičtí pracovníci) do připravené hlasovací urny,
 • 25. 9. – 1. 10. 2021 online prostřednictvím ankety v Bakalářích (zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci).

Všechny oprávněné osoby z řad zákonných zástupců a zletilých žáků budou volit dva zástupce z řad zákonných zástupců.

Pedagogičtí pracovníci budou volit dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy (členem školské rady nemůže být ředitel školy).

Další dva zástupce školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje.

Jsou navrženi tito kandidáti na členství ve školské radě:

z řad zástupců nezletilých žáků                   

 • paní Petra Sejkorová (syn Jakub 1. B)
 • paní DiS. Martina Bašová (syn Ondřej 1. B)
 • paní Jana Čižinská (dcera Klára 1. A)
 • + možnost napsat jméno vlastního kandidáta

 z řad pedagogických pracovníků školy       

 • Ing. Jan Hostinský
 • Ing. Jana Nunvářová
 • Ing. Tomáš Blažek
 • + možnost napsat jméno vlastního kandidáta

Pozn.: při označení více než dvou osob je volební lístek neplatný!!!

V Kostelci nad Orlicí dne 26. 8. 2021 za přípravný výbor – Mgr. Jaroslav Tměj