Rubriky
Upozornění

Zahájení školního roku 2021/22

Informace pro rodiče a žáky – testování na Covid-19

Na počátku zahájení prezenční výuky v roce 2021/2022 proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě.  První test se provede 1. září první hodinu a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu na sekretariátu školy.

Screeningové testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky:

  • 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost nosit respirátory i v průběhu výuky, nesmí cvičit v prostorách školy apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Žáci, kteří budou testováni nebo splní podmínky o bezinfekčnosti budou povinni nosit ochranu dýchacích cest (respirátor) ve společných prostorech školy, nikoliv při výuce ve třídách.

Všichni žáci a zaměstnanci jsou povinni se řídit aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a dodržovat stanovená hygienická pravidla.