Rubriky
Novinky

Animace v hodině německého jazyka

Dne 26.4.2022 k nám zavítala Míša Kosařová, certifikovaná jazyková animátorka, která nám přijela ukázat animaci v němčině. Míša pracuje pro organizaci Tandem, což je koordinační centrum česko-německých výměn mládeže. Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zároveň pomáhá překonávat ostych při používání cizího jazyka a obavy z chyb. Primárním cílem není někoho cizí jazyk naučit, nýbrž mu jazyk přiblížit a při tom posílit podvědomí o vlastním jazyce. Je vhodná pro začátečníky i pokročilé.

 

Animace proběhla v prvním, druhém a třetím ročníku. Na úvod se Míša snažila ukázat, že němčina není tak těžká, jak si někteří studenti myslí. Naopak jim ukázala slova, která si jsou v obou jazycích podobná, např. e Flasche – flaška, die Tasche – taška, der Kabel – kabel, der Kübel – kýbl. Studenti tak získali pocit, že němčině rozumí a tím byli i motivováni ke komunikaci. Všechna tato slova byla napsána na velkých kartách v podobě domina a studenti tak měli možnost si domino sestavit a tím se přesvědčit, že opravdu spoustu slovíček znají, aniž by je dříve slyšeli. Zároveň pak studenti zkoušeli domino sestavit na čas a překonat tak světový rekord, který je cca 23 sekund. Poté následovaly pohybové hry. Studenti seděli v kruhu, který si vytvořili ze židlí a museli být ve střehu, aby mohli reagovat na rychlé povely, a pak následně vstávat ze židle a rychle si hledat jiné místo apod., což bylo velmi zábavné. Proběhla i práce ve skupinách, které vznikly na základě kartiček, na kterých byly napsány formální i neformální pozdravy používané v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Studenti měli za úkol nakreslit mapu příslušného státu a poté měli o dané zemi vymyslet co nejvíce informací. Následovaly souboje mezi jednotlivými týmy, který má nejvíce zajímavých informací o jednotlivých státech.

 

Animace byla velice kladně hodnocena studenty, a to z hlediska odbornosti a zároveň možností vyzkoušet si němčinu v praxi při zajímavých hrách a aktivitách. Slečna animátorka přiblížila zábavným způsobem studentům základy německého jazyka a prohloubila již získané jazykové znalosti.

 

vyučující německého jazyka

animace NEJ