Rubriky
Novinky

Za „fiktivními“ obchody do Náchoda

Předmět Fiktivní firma je již tradičním, ale stále moderním a efektivním způsobem přípravy jak pro založení a řízení vlastní firmy, tak i pro práci pouze v určitém oddělení reálného podniku, např. právním, finančním, mzdovém, obchodním apod. Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma, řídí se platnými právními předpisy – cílem výuky je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti jak založit a vést obchodní korporaci (společnost) nebo živnost. Mezi významné marketingové prvky v činnosti všech firem tradičně patří různé typy veletrhů. Jejich hlavním cílem je prezentovat nové produkty a navazovat kontakty s odběrateli. Nejinak tomu je i u „fiktivních“ firem, které působí na většině středních odborných škol ekonomického zaměření, např. na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci n. Orl. Dne 10. května 2022 se stávající i příští „zaměstnanci“ 2 fiktivních firem z této školy vydali na výroční 10. regionální veletrh fiktivních firem v Náchodě – konkrétně se jednalo o firmu Mumie, s. r. o., prodávající oblečení a firmu Kristýn, s. r. o., obchodující s kosmetickým zbožím. Činnost těchto firem zajišťují studenti a studentky 3. ročníku oboru Obchodní akademie.

Po úvodním slovu paní ředitelky Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Náchodě RNDr. Věry Svatošové promluvili i pozvaní hosté: místostarosta Náchoda pan Mgr. František Majer, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství a sportu pan Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA a Ing. Lukáš Hula, vedoucí Centra fiktivních firem. Následovaly prezentace jednotlivých firem, které byly uvedeny v českém a anglickém jazyce. Poté se začalo obchodovat. Zákazníci si vybírali zboží z připravených katalogů a zaměstnanci firmy jim podle potřeby vystavili pokladní doklad nebo fakturu. Mezi kupujícími byli také lidé z komise, kteří hodnotili správnost vyplnění obchodních dokladů a přístup prodávajících. Kolem druhé hodiny proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší firemní stánek (hodnotil se celkový vzhled stánku, správnost vyplněných dokladů, jednání se zákazníky, právní dokumentace aj.) a o nejsympatičtější firmu. Katalogy byly již v dubnu odeslány do soutěže, která byla rovněž na veletrhu vyhodnocena.

Celá akce byla pro „pracovníky“ všech fiktivních firem značným přínosem, protože měli možnost si vyzkoušet, co všechno zahrnuje osobní prodej a přímý kontakt se zákazníky. A za tuto nevšední možnost patří jejich poděkování všem pořadatelům ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě, kteří zvládli náročnou přípravu a zajistili bezchybný průběh celé akce. Získané zkušenosti jsou pro všechny zároveň přípravou na další podobné akce.

– jt –  

veletrh FIF