Rubriky
Novinky

Další část projektu „Podnikání v praxi pro střední školy“

Dne 20. 3. 2023 se uskutečnil na naší škole druhý modul projektu Technologického centra Hradec Králové určeného pro 3. ročníky středních škol zaměřeného na podnikání. Tématem druhého modulu byl „Business plan“. O metodách používaných při jeho tvorbě poutavě hovořil startup manager Technologického centra Hradec Králové pan Mgr. Jiří Štěpán. Svůj výklad doprovázel celou řadou vlastních praktických zkušeností. V rámci tématu podrobně seznámil studenty s metodou „Lean Canvas“, která obsahuje celou řadu prvků jako jsou např. segmenty zákazníků, nabízená hodnota, akční plán, náklady, marketingové kanály apod. Na jednom listu papíru si tak může začínající podnikatel pomocí zmíněných stavebních kamenů rozebrat svůj nápad z různých úhlů pohledu. Uvedenou metodu použijí jednotlivé týmy studentů 3. ročníku při tvorbě svého podnikatelského plánu.

Pavlína Kotoučová