Rubriky
Novinky

Etická výchova na OA – díl třetí

V pátek 26. listopadu proběhlo třetí setkání s výjimečnou osobností v rámci projektu Etická výchova, který je financován Královéhradeckým krajem. 

Tentokrát jsme velmi rádi přivítali pana Jiřího Studeného, který vyučuje kreativní psaní na Univerzitě Pardubice a zároveň skládá básně, je autorem několika básnických sbírek.

Tématem workshopu  s názvem Nezkrotná žula – Etika a estetika divočiny v americké literární tradici byla environmentální etika, která se netýká jen našeho vztahu k přírodě, ale zasahuje také samotnou podstatu lidské osobnosti, našeho já, tzv. jáství. Na ukázkách poezie amerického básníka Donalda Halla studenti sledovali proměnu lyrického mluvčího ve vztahu k přírodnímu dění, proces ozeleňování svého já, jenž se zdá být nezbytnou podmínkou morálně únosného spolubytí člověka s přírodním světem.

První část workshopu byla spíše teoretická, ve které byli studenti uvedeni do situace a seznámili se s literárním pozadím básníka. Druhá část byla praktická, ve které studenti sami po přečtení básní živě diskutovali. A v poslední tvořivé části studenti sami vytvořili báseň s názvem Mé zelené já.

Toto setkání zanechalo ve všech našich hlavách otevřené otázky, jaký by měl opravdu být náš vztah k přírodě. Myslím, že se každý poté zamyslel, jestli by tento vztah neměl přece jenom trochu změnit.

Mgr. Jitka Kosařová

etika na oa - 3