Rubriky
Novinky

Přednáška o finanční gramotnosti na OA

Dne 29. 11. 2021 se žáci 3. a 4. ročníků Obchodní akademie T. G. Masaryka zúčastnili přednášky na téma finanční gramotnost. Přednášku prezentovala Ing. Pavlína Rykrová, bývalá studentka naší školy. Přednáška byla zpestřením hodin ekonomiky a ekonomické teorie, která se na naší škole vyučuje ve všech ročnících. Žáky mohlo zaujmout téma důchodu, finančního zabezpečení nebo například inflace a její vliv na naše životy.

Přednáška nás obohatila o mnoho informací a ukázala nám ekonomiku i z jiného úhlu pohledu. V hodině ekonomiky jsme dále diskutovali o dané problematice a mimo jiné jsme si uvědomili, že je nutné informace si nejen vyslechnout, ale také ověřovat z více zdrojů.

Mrázová A. 3.B, Hermanová K. 3.B