Rubriky
Novinky

Fiktivky ve virtuálním světě

Epidemie koronaviru, která trvá již více než rok, výrazně omezila realizaci naprosté většiny akcí – včetně výstav a veletrhů. Toto omezení se týká i veletrhů fiktivních firem (FIF), které působí na řadě středních odborných škol. V minulém školním roce bohužel došlo ke zrušení i Mezinárodního veletrhu FIF, který tradičně pořádá FIF Antre, s. r. o., v prostorách Výstaviště Praha – Holešovice. Studenti tak přišli o zkušenosti, které lze nabýt při realizaci veletržních aktivit, přípravě stánků, neměli možnost zdokonalit obchodní a prezentační dovednosti aj.

Tím radostnější byla zpráva, že se pořadatelé z pražské fiktivní firmy nezalekli přetrvávajících náročných podmínek a rozhodli se uspořádat pro studenty fiktivních firem z Česka i ze zahraničí on-line veletrh na platformě MS Teams. Přípravy na takovou akci byly náročné nejen pro pořadatele, ale i pro přihlášené firmy – z naší školy se jednalo o FIF Mumie, s. r. o., která se zabývá prodejem oblečení a FIF Kristýn, s. r. o., která obchoduje s kosmetikou. „Pracovníci“ těchto firem museli připravit a zaslat prezentaci o nabízených produktech, elektronický katalog a leták, měli možnost se zapojit do kulturního programu atd.

Veletrh se uskutečnil pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve dnech 17. – 18. března t. r. za účasti 75 fiktivních firem z České republiky, ze Slovenska, Rumunska a dalších zemí. Pořadatelům se podařilo připravit skutečně bohatý program, který zahrnoval prezentace různorodých fiktivních firem, např. z oblasti cestovního ruchu, kancelářského vybavení, potravinářství aj. Zařazeny byly přednášky odborníků, např. na ekonomická témata (Otto Münch – Ekonomická pohádka o mladém milionáři), z oblasti krizového řízení, ale i relaxační aktivity a další. Díky vstřícnému přístupu všech účastníků se podařilo zvládnout některé drobné technické nesnáze, které akce tohoto typu provázejí. Dva dny uplynuly velmi rychle a všichni účastníci byli zaskočeni, když dvojice moderátorů ohlásila konec veletrhu.

Mezinárodní on-line veletrh fiktivních firem se vydařil – díky moderním technologiím měli studenti fiktivních firem jedinečnou možnost se živě virtuálně „potkat“, prezentoval práci svých firem, zasoutěžit si, získat nové zkušenosti. Veletrh byl důkazem, že fiktivní firmy žijí koronaviru navzdory! Velké poděkování patří všem, kteří se na veletrhu podíleli a všichni věříme, že další podobné akce fiktivních firem se uskuteční již „tváří v tvář“😊.

vyučující FTF