Rubriky
Novinky

Grant Škoda auto – Společně bez bariér

Grant Škoda auto

Roku 2018 byl založen nadační fond Škoda auto, aby podpořil a spoluvytvářel integrovaný rozvoj regionů, v nichž má náš zakladatel své výrobní závody. Od první chvíle společně s partnery realizuje a podporuje veřejně prospěšné iniciativy na Mladoboleslavsku, Rychnovsku a Vrchlabsku.

Naše škola byla pro školní rok 2022 – 23 podpořena ve výzvě Společně pro Ukrajinu – Podpora integrace uprchlíků.

Obchodní akademii navštěvuje několik zahraničních studentů, kteří český jazyk ovládají na různé úrovni, tudíž mají ztížené možnosti začlenění do běžného studentského života. Z toho vyplynula nutnost rozšířit mimoškolní aktivity. Po vyučování jsme umožnili nejen těmto studentům navštěvovat Klub volnočasových aktivit pro každého. Cílem tohoto kroužku je posilování kvalitních vztahů s vrstevníky, smysluplné trávení volného času a prevence duševního zdraví a rizikového chování společně s podporou dobrovolníků. Díky tomu se budou rozvíjet i jazykové kompetence účastníků.