Rubriky
Novinky

„VÍTEJ MEZI NÁMI“ aneb začátek školního roku na OA T. G. M. v Kostelci n. Orl.

Každý rok se začátkem září naši studenti prvních ročníků vydávají do Bělče nad Orlicí do tábora J. A. Komenského na svůj adaptační kurz. Ten letos proběhl od 16. – 19. 9. 2022.

V posledních letech se mnoho studentů z důvodu pandemie Covid-19 uzavřelo do sebe a komunikace i začlenění do nového kolektivu je pro ně obtížnější. Právě proto byl letošní program pod záštitou agentury Antonína Pavlíčka se spoluúčastí dalších tří organizátorů postaven na aktivitách založených na teambuildingových, problemsolvingových či icebreakrových metodách.

Každá třída pod vedením svých třídních učitelů absolvovala jednotlivé „bloky“ her, během kterých se děti seznamovaly. Cílem všech aktivit bylo vzájemně se poznat, najít své hranice při rozhodování, zjistit role ve třídách, dokázat se domluvit na problému nebo diskutovat o složitějších tématech a dokázat se vcítit do druhých. Třídním učitelům byla u jednotlivých aktivit určena role „pasivní participace“ – snažili se nezasahovat do her, ale spíše pozorovat jednotlivé studenty. Přeci jenom budou společně prožívat celé 4 roky na OA TGM.

Hry, které si studenti zahráli, byly například: Keep Talking and Nobody Explodes, kdy se kolektiv musel domluvit a spolupracovat na zneškodnění tikající bomby. Icon Quiz, kde naopak týmy hádaly jednotlivé emoji z filmů, seriálů apod.. Jako další problemsolvingové aktivity byly zařazeny: Abigail či Paní Blahovská (detektivní příběh). Her a aktivit od středy odpoledne až do pátečního dopoledne bylo mnoho, naštěstí se nám je všechny i přes nepřízeň počasí povedlo uskutečnit.     

Aby si studenti odnesli i nějakou hmotnou vzpomínku a symbol, ve středu večer dostal každý z nich od svého třídního učitele barevné tričko symbolizující příslušný obor na naší škole. Obchodní akademie – červená barva, Ekonomické lyceum – zelená barva a Informační technologie – modrá barva. Tyto dárky byly rozdány za svitu loučí a plápolajícího krbu.

Ve čtvrtek odpoledne přijely na adaptační kurz paní ředitelka Mgr. Čermáková a paní zástupkyně Mgr. Linke, které každého účastníka kurzu pomocí meče pasovaly na studenta OA TGM a všichni si odnesli „pasovací glejt“. Jednotlivé třídy si také vytvořily svou „lahev přání / snů / cílů“, kam každý vložil svůj vzkaz a láhev se kolektivně zapečetila voskem. 

Věřím, že si všichni zúčastnění seznamovací kurz užili a s pomocí svých učitelů dojdou ke kýženému „cíli“, což je úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky a následné předávání vysvědčení na zámku v Kostelci nad Orlicí.

adaptační kurz

Další fotografie v galerii.