Rubriky
Novinky

Kostelecká „obchodka“ na 30. ročníku mistrovství ČR žáků ve zpracování textů

V tomto školním roce se uskutečnilo jubilejní 30. mistrovství ČR žáků ve zpracování textů 2023 – hostitelskou školou se ve dnech 29. až 30. března 2023 stala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Pro některé soutěžící to byla první účast na takové soutěži, pro některé poslední, protože jsou žáky 4. ročníku. Do Havlíčkova Brodu se celkem sjelo ze všech krajů ČR 46 soutěžících se svými vyučujícími.

Technický vývoj výrazně ovlivnil během třiceti let i tuto soutěž. Dřívější disciplíny psaní na stroji, těsnopis a stenotypistika vystřídaly disciplíny nové, modernější, které žáky provázejí i v běžném životě. Novou disciplínou je Wordprocessing, který testuje používání funkcí v textovém procesoru Word a klade vysoké nároky nejenom na soutěžící, ale i na samotnou přípravu. Díky technickým vymoženostem se začalo soutěžit také v disciplíně Audiotranscription. Jde o zachycení mluveného slova, při kterém si soutěžící může diktát přehrávat vlastní rychlostí. Tento princip záznamu se postupně dostává i do státní správy, když je potřeba zachytit doslovný text – tato praxe je známá například z parlamentu. Další disciplínou je Korektura textu, kdy pomocí korekturních znamének soutěžící upravují napsaný text. Psaní na stroji vystřídala disciplína Psaní na PC, která je stále stěžejní disciplínou.

Hned první den se soutěžilo ve Wordprocessingu a Korektuře textu. Po těchto dvou náročných disciplínách proběhlo zahájení celé soutěže v budově nové, moderní Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodu. První den si soutěžící i vyučující dále zpestřili návštěvou Pivovaru Rebel. Dozvěděli se o historii pivovaru, který byl založen v roce 1894, ale právo várečné získal již ve 14. století. Pan sládek seznámil účastníky s celým procesem výroby piva, jak náročné je zajistit správný chmel, vodu, ale i další potřebné suroviny, které pivo potřebuje.

Druhý den byl zahájen zřejmě nejtěžší disciplínou Záznam mluveného slova – jde o velmi náročnou soutěž a tvrdá kritéria pro úspěšné zapsání do výsledkové listiny dokázalo splnit jen pět soutěžících. Následovala moderní disciplína Audiotranscription, která letos přilákala velký počet žáků – postup do finále si vybojovalo 17 soutěžících.
Závěr soutěžního klání vždy patří „královské“ disciplíně Opis textu, které se zúčastnilo 30 „psavců“ – a právě v této disciplíně měla zastoupení i naše škola, konkrétně nás reprezentoval Tomáš Urban ze 3. C. Tomáš předvedl velmi zdařilý výkon – 409,8 čistých úhozů za minutu (v textu měl jedinou chybu) a obsadil 7. místo. Skvělý výkon předvedla vítězka této disciplíny Johana Valová, která dokázala v desetiminutovce s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu psát čistou rychlostí 508,4 úhozů za minutu.Na druhý den byla také pro všechny účastníky připravena prohlídka města Havlíčkův Brod.

Velké poděkování patří zejména hostitelské škole, která vše připravila tak, že soutěžící i vyučující se po celou dobu soutěže cítili ve škole jako doma, o čemž svědčí i slova Tomáše Urbana: „Celá akce probíhala na Obchodní Akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě. Díky tomu, že jsme se nacházeli právě na hotelové škole, o nás bylo skvěle postaráno a organizace byla zvládnuta velmi dobře. V porovnání s minulým ročníkem se stal letošní aktuální mým „favoritem“. V disciplíně opis textu jsem dosáhl výkonu přes 400 úhozů za minutu, a to pouze s jedinou chybou, s čímž jsem velmi spokojen. Budu se těšit na další ročník, do té doby svůj výkon ještě určitě vylepším!“

Děkujeme Tomášovi za výbornou reprezentaci a přejeme, aby se mu jeho plán vyplnil v souladu s citátem od Eleanor Roosevelt: „Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“

Monika a Jaroslav Tmějovi