Rubriky
Novinky

Mezinárodně za lepší klima na Obchodce

Ve dnech 21. – 25. března 2022 proběhla na Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí první část projektu Erasmus+ s názvem COOLER CLIMATE CHALLENGE. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie. Výměny se zúčastnilo 16 zahraničních studentů (z Kanárských ostrovů a Budapešti) a 16 studentů akademie, ti své zahraniční přátele ubytovali u sebe doma.

Projekt zaměřený na ochranu životního prostředí má tři části, nejlépe je reprezentují tři slova – REcycle, REnew a REuse. Česká část projektu probíhala ve znamení třídění a recyklace odpadů. Studenti byli rozděleni do čtyř barevných skupin dle typu odpadu – modrá, žlutá, zelená a hnědá. Výsledkem jejich týdenní spolupráce jsou barevné brožurky poskytující nejenom užitečné a praktické informace o třídění ve třech zemích, ale také zajímavá fakta a statistiky, dále česko-anglicko-španělsko-maďarský slovníček a závěrečný zábavný kvíz. Inspiraci ke své práci studenti načerpali i při návštěvě třídicí linky firmy Marius Pedersen v Rychnovku u Jaroměře. Kromě práce si studenti užili i hodně zábavy, navštívili historické město Josefov, kde si zahráli hru Ideální pevnostní město Josefov. Největším zážitkem pro všechny bylo dobytí nejvyššího vrcholu Orlických hor na běžkách. Pro všechny cizince a většinu našich studentů to bylo první praktické seznámení s tímto sportem.

Na závěrečné party studenti předvedli své práce formou společné prezentace jednotlivých skupin. Jejich opravdu povedené brožurky a výborné prezentace byly odměněny potleskem diváků. Byli mezi nimi hlavně rodiče studentů.

Na závěr celého programu studenti společně zasadili strom přátelství ve dvoře školy.

Týden se opravdu vydařil. Počasí nám přálo, celý týden svítilo sluníčko. Vznikla nová přátelství, při loučení byly vidět slzičky nejenom ve studentských očích, ale i v očích rodičů.

Už se všichni moc těšíme na další část projektu, která proběhne na podzim na ostrově Tenerife a bude zaměřena na obnovitelné energie.CCC-C2_2

CCC-C2

Ještě odkaz do fotogalerie.