Rubriky
Novinky

O ekonomii vážně, ale i „trochu“ jinak aneb další Ekonomický den na OA

Dne 19. 12. 2023 se uskutečnil na naší škole další ročník „obnoveného“ Ekonomického dne, v rámci kterého jsme pozvali přednášející jak z nedalekého okolí, tak i ze vzdálenějších regionů České republiky – do školy zavítali např. starosta města RNDr. Tomáš Kytlík, podnikatel Josef Hlaváček, vysokoškolský profesor Ing. Michal Filla, PhD., pracovnice FÚ Ing. Elena Seniurová a Ing. Miroslava Mazáková, finanční poradci Ing. Ivana Smrčková a Martin Schüler.

Studentkám a studentům 3. a 4. ročníku se tak naskytla netradiční příležitost obohatit a rozvinout své teoretické znalosti o praktické zkušenosti odborníků státní správy, místní samosprávy a firem v rámci přednášek o daňové soustavě ČR, významu kontrolního systému ve firmě, finanční gramotnosti, podmínkách podnikání v ČR aj. Všichni přednášející zpestřili výklad mnoha konkrétními příklady nejen ze své současné praxe, ale i ze svých profesních či podnikatelských začátků a ochotně zodpověděli dotazy posluchačů.
Velké poděkování patří nejen vynikajícím lektorům, ale i všem účastníkům za podnětnou diskuzi o probíraných tématech.

Mgr. Jaroslav Tměj