Rubriky
Novinky

Přednáška o první pomoci na OA TGM podruhé

Žáci prvních a druhých ročníků si v rámci dvouhodinových přednášek opět osvěžili zásady první pomoci a „oprášili“ své znalosti. Naši školu navštívila paní Alena Frimlová, DiS, která již v prosinci přednesla podobné téma pro třetí a čtvrté ročníky. I tentokrát jsme se dozvěděli spoustu důležitých informací a připomněli si, jakou zásadní roli může znalost těchto pravidel při záchraně lidského života hrát …