Rubriky
Novinky

Prezentujeme zajímavě

V rámci cyklu „Odborník z praxe“ naši školu navštívil pan Lukáš Ontl. V intenzivní devadesátiminutové přednášce atraktivně přiblížil žákům třetího ročníku umění prezentací.
Své znalosti a dovednosti si tedy studenti obohatili o další důležité faktory. Uvědomili si, jak důležitou roli hraje již příprava samotná. Položili si zásadní otázky, jako je například: Komu a co budu prezentovat? Jakou formu a jakou časovou dotaci zvolím? A v neposlední řadě – kdo mě na jevišti bude pozorovat, jaké je publikum?
Studenti si „oprášili“ i samotnou strukturu prezentace, dostali tipy na další prezentační nástroje, prakticky si vyzkoušeli artikulační tipy (schválně si je zkuste i vy: Drbu vrbu, drbu vrbu, …) a dozvěděli se o pravidlu sedmi vteřin.
Intenzivní, praktické, zábavné a poučné – i tak bychom mohli přednášku pana Ontla shrnout. Děkujeme za návštěvu!
Žáci veškeré získané informace zanedlouho „přetaví“ v praxi, protože po jejich třítýdenních odborných praxích v květnu je bude čekat jejich obhajoba před komisí. Již teď se těšíme na výkony, které nám třetí ročník předvede.