Rubriky
Novinky

Slavnostní setkání vítězů soutěží středních škol

Královéhradecký kraj každý rok oceňuje žáky středních škol za reprezentaci v soutěžích pořádaných MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Letos byli poprvé oceněni i studenti, kteří se umístili na 1. – 3. místě v republikových a mezinárodních soutěžích, které nespadají pod MŠMT.

Proto dne 25. září 2023 jely na slavnostní setkání vítězů soutěží středních škol s představiteli Královéhradeckého kraje Tereza Gloserová a Kamila Šímová v doprovodu paní učitelky Tmějové. Akce začínala ve 14:00 v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Každý z vítězů dostal ocenění v podobě poukázky, kterou předával Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje) a Arnošt Štěpánek (náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství a sportu).

Celá akce se konala ve veselém duchu, kulturní vložkou se staly 3 zpívané písně od žákyně a učitelky základní umělecké školy Habrmanova a na závěr byl pro všechny přichystán raut plný různých nápojů, sladkých zákusků, řízků a chlebíčků.

Tereza Gloserová „Teo“