Rubriky
Novinky

Státní zkouška z psaní na klávesnici na OA TGM

Po covidové pauze se dne 16. ledna 2024 na naší škole opět uskutečnila státní zkouška z psaní na klávesnici, ke které se přihlásilo 9 studentů čtvrtého ročníku. Zkoušky organizuje Národní pedagogický institut – Státní těsnopisný ústav. Na naší škole proběhla pod vedením zkušební komisařky Mgr. Leony Čápové.

Základní zkouška se skládala z opisu předloženého textu v délce trvání 10 minut. Požadovaná rychlost při opisu činila 200 čistých úhozů za minutu s maximálním procentem chyb do 0,50. Jeden ze studentů se pokoušel o zdolání zkoušky mistrovské, kde k absolvování stačí ve dvou dvacetiminutových opisech dosáhnout rychlosti 400 čistých úhozů za minutu.

Studenti dále vypracovávali obchodní dopis a tabulku podle zadaných dispozic (dle normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory), a to v časovém limitu 90 minut.

Úspěšní absolventi získají vysvědčení, které na rozdíl od řady komerčních certifikátů, je vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech. Uchazečům tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce. Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností.

Mgr. Monika Tmějová