Erasmus-školní rok 2023-24

V tomto školním roce realizujeme zahraniční praxe studentů, jobshadowing na zahraničních školách a učitelé se zúčastní metodických a jazykových kurzů cizího jazyka. Na tyto aktivity jsme od Evropské unie získali 88 018 EUR.

1. Zahraniční praxe studentů

7. října se 12 žáků třetího ročníku Obchodní akademie T. G. Masaryka vydalo na třítýdenní zahraniční odborné praxe. Polovina skupiny směřovala do slunného Španělska, zatímco druhá polovina se vydala do historického Portugalska.
Šest žáků se vydalo do španělské Malagy, kde budou mít možnost rozvíjet své odborné dovednosti a získávat nové zkušenosti v oblasti obchodu a služeb. Budou mít příležitost poznat tamní pracovní prostředí, spolupracovat s místními firmami a prohlubovat své znalosti španělského jazyka.

Stejný počet žáků odjelo do portugalské Bragy, kde také budou absolvovat odbornou praxi. Během pobytu se seznámí s podnikatelským prostředím v Portugalsku a budou mít možnost nahlédnout do různých odvětví obchodu, což jim poskytne cenné poznatky a zkušenosti pro jejich budoucí kariéru.

Tato zahraniční odborná praxe je součástí školního vzdělávacího programu, který se zaměřuje na praktické příležitosti pro žáky a přispívá k jejich profesnímu růstu a rozvoji. Děláme vše pro to, aby naši žáci získali nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které jim pomohou v úspěšné budoucnosti. Je plně hrazena z mezinárodního programu Erasmus+, na který škola získala akreditaci až do roku 2027.

Všichni žáci jsou nadšeni a jsou plni očekávání ohledně toho, co se naučí a jak se zlepší v průběhu této nezapomenutelné zahraniční odborné praxe. Přejeme jim úspěšný a plodný pobyt v cizině.

  • BRAGA 7. – 28. 10. 2023

Informace o probíhajících praxích:

Odborná praxe Braga, Portugalsko – tak jsme tady!

Zahraniční praxe Braga – začínáme!

Praxe – den druhý a třetí

Ohlédnutí za prvním týdnem praxe v Portugalsku

Druhý týden na praxích v Portugalsku

  • MALAGA 7. – 28. 10. 2023

První dny v Malaze, Španělsko

Náš první pracovní týden v Malaze, Španělsko

Druhý týden v Malaze

Zdravíme ze Španělska

2. Jobshadowing

3. Jazykové a metodické kurzy učitelů