Erasmus-školní rok 2023-24

V tomto školním roce realizujeme zahraniční praxe studentů, jobshadowing na zahraničních školách a učitelé se zúčastní metodických a jazykových kurzů cizího jazyka. Na tyto aktivity jsme od Evropské unie získali 88 018 EUR.

1. Zahraniční praxe studentů

7. října se 12 žáků třetího ročníku Obchodní akademie T. G. Masaryka vydalo na třítýdenní zahraniční odborné praxe. Polovina skupiny směřovala do slunného Španělska, zatímco druhá polovina se vydala do historického Portugalska.
Šest žáků se vydalo do španělské Malagy, kde budou mít možnost rozvíjet své odborné dovednosti a získávat nové zkušenosti v oblasti obchodu a služeb. Budou mít příležitost poznat tamní pracovní prostředí, spolupracovat s místními firmami a prohlubovat své znalosti španělského jazyka.

Stejný počet žáků odjelo do portugalské Bragy, kde také budou absolvovat odbornou praxi. Během pobytu se seznámí s podnikatelským prostředím v Portugalsku a budou mít možnost nahlédnout do různých odvětví obchodu, což jim poskytne cenné poznatky a zkušenosti pro jejich budoucí kariéru.

Tato zahraniční odborná praxe je součástí školního vzdělávacího programu, který se zaměřuje na praktické příležitosti pro žáky a přispívá k jejich profesnímu růstu a rozvoji. Děláme vše pro to, aby naši žáci získali nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které jim pomohou v úspěšné budoucnosti. Je plně hrazena z mezinárodního programu Erasmus+, na který škola získala akreditaci až do roku 2027.

Všichni žáci jsou nadšeni a jsou plni očekávání ohledně toho, co se naučí a jak se zlepší v průběhu této nezapomenutelné zahraniční odborné praxe. Přejeme jim úspěšný a plodný pobyt v cizině.

  • BRAGA 7. – 28. 10. 2023

Informace o probíhajících praxích:

Odborná praxe Braga, Portugalsko – tak jsme tady!

Zahraniční praxe Braga – začínáme!

Praxe – den druhý a třetí

Ohlédnutí za prvním týdnem praxe v Portugalsku

Druhý týden na praxích v Portugalsku

Poslední pracovní týden v Braze

  • MÁLAGA 7. – 28. 10. 2023

Informace o probíhajících praxích:

První dny v Málaze, Španělsko

Náš první pracovní týden v Málaze, Španělsko

Druhý týden v Málaze

Zdravíme ze Španělska

Poslední týden praxe v Málaze

  • IRSKO – DUBLIN 13. – 31. 5. 2024

Informace o probíhajících praxích:

 

  • MALTA 13. – 31. 5. 2024

Informace o probíhajících praxích:

 

  • NĚMECKO WEHLITZ 13. – 31. 5. 2024

Informace o probíhajících praxích:

2. Jobshadowing

  • BUSTO ARSIZIO – Itálie

Čtyři vyučující cizích jazyků absolvovali týdenní job shadowing v rámci programu Erasmus na střední škole ve městě Busto Arsizio v severní Itálii. Program job shadowingu pomohla sestavit Rita Reina, která na dané škole učí angličtinu a má také na starosti mezinárodní projekty. Před několika lety navštívila naši školu se skupinou studentů v rámci výměnného programu.
Škola nabízí 4 studijní obory, a studium trvá celkem pět let. Studenti si vybírají svůj obor ve třetím ročníku. Nabízené obory zahrnují ekonomii, IT v ekonomické sféře, turismus a mezinárodní studia. V současné době má škola asi 2000 studentů.
Studenti studují angličtinu a druhý (někteří i třetí) cizí jazyk 3 hodiny týdně každý. Výuka angličtiny má za cíl dosažení úrovně B2, s možností absolvování Cambridge zkoušky. Poslední rok se zaměřuje na aktuální témata, jako jsou genderové otázky, ekologie, globalizace, a to bez použití učebnice.
Tablety a elektronická pera jsou běžným prostředkem výuky. Třídy jsou také vybaveny tabulemi na křídu. Ve třidě bývá cca 25 studentů. Skupiny pro výuku cizího jazyka mohou být menší. Školní rok trvá od poloviny září do poloviny června, a zkoušky probíhají až do poloviny července.
Maturitní zkouška zahrnuje písemné zkoušky v italštině a oborovou esej. Ústní zkouška propojuje všechny předměty a trvá 30–45 minut. Zkoušejícími jsou 3 učitelé ze školy a 3 z místních úřadů. Maturitu složí téměř všichni studenti, opakování není možné, a příprava na zkoušky je důkladná.
Škola má mezinárodní výměny se zeměmi jako Španělsko a Belgie, má zájem o budoucí výměny s Českou republikou.
Během pobytu měli možnost navštívit hodiny různých předmětů a seznámit se s učiteli. Například matematické hodiny, vedené učitelkami Sarou Sterlocchi a Monicou Gianoli, byly skvěle vedeny v anglickém jazyce.
Ve španělštině učitelé představili různé aspekty výuky: výuky gramatiky, testování porozumění poslechu a konverzační cvičení. Také jsme navštívili hodiny ruštiny a francouzštiny, což bylo pro nás velmi zajímavé a obohacující, v těchto hodinách bylo zajímavě vidět propojení obecné výuka jazyka s odborným zaměřením školy.
Během pobytu měli také možnost navštívit zajímavá místa ve Varese, Novaře a Miláně.

Jobshadowing - Itálie 1
3. Jazykové a metodické kurzy učitelů