Erasmus-školní rok 2022-23

V tomto školním roce realizujeme zahraniční praxe studentů, jobshadowing na zahraničních školách a učitelé se zúčastní metodických a jazykových kurzů cizího jazyka. Na tyto aktivity jsme od Evropské unie získali 78 635 EUR.

1. Zahraniční praxe studentů

Tento školní rok jsme zajistili pro studenty zahraniční praxe na Mallorce, v Portugalsku a na jaře opět na Maltě. Plánujeme vyslat 18 našich žáků ze všech tří oborů.

Fotografie z probíhajících praxí naleznete zde.

  • BRAGA 8. – 29. 10. 2022

Informace o probíhajících praxích:

Odborná praxe v Braze – den numero um, dois, três

Odborná praxe v Braze – Den numero quatro, cinco, seis

Odborná praxe v Braze – týden druhý

  • MALLORCA 9. – 29. 10. 2022

Informace o probíhajících praxích:

Odborná praxe na Mallorce – den 0. a 1.

Odborná praxe na Mallorce – den 2. a 3.

Odborná praxe na Mallorce – pátek a sobota (výlet!)

Odborná praxe na Mallorce – týden druhý

Závěrečné shrnutí odborných studentských praxí na Mallorce a v Portugalsku

  • WEHLITZ 7. – 26. 5. 2023

Informace o probíhajících praxích:

Odborná praxe v Německu- část I.

Odborná praxe v Německu – část II.

Odborná praxe v Německu – část III.

  • MALTA 13. 5. – 3. 6. 2023

Informace o probíhajících praxích:

Praxe na Maltě – první postřehy a zážitky

Praxe na Maltě – první týden v práci

Praxe na Maltě – první víkend

Praxe na Maltě – druhý týden

Praxe na Maltě – závěrečný týden

2. Jobshadowing

  • Škola Europa School UK – Abingdon, Velká Británie

Další dvě kolegyně absolvovaly job shadowing v rámci programu Erasmus na mezinárodní škole Europa School UK ve Velké Británii v obci Culham v hrabství Oxfordshire.

Na britské škole navštívily hodiny matematiky v různých ročnících odpovídajících našim čtyřem ročníkům. Měly možnost vidět přípravu na mezinárodní zkoušky International Baccalaureat, které se na této škole skládají jako výstupní zkoušky, tedy podobně jako u nás maturita. Viděly sylaby a obsah učiva i učebnice a materiály, které na škole používají. Kromě matematiky navštívily i hodiny němčiny, která se učí jako cizí jazyk podobně jako u nás angličtina. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní školu, kde studují i bilingvní děti, byla úroveň výuky poměrně vysoká a na rozdíl od naší školy studenti nebyli diferencováni podle znalostí, takže se v jedné skupině sejdou děti s úrovní C1 i A2, což je pro učitele poměrně náročné na přípravu. Učitelé využívají práci v různorodých skupinách a pro některé hodiny chystají i materiály v různých úrovních. Též se zúčastnily přednášky o přijímacím řízení na univerzity ve Spojeném království, kterou vedl zástupce Trinity College z Oxfordu. Na přednášce byli studenti předposledního ročníku, kteří se zanedlouho budou rozhodovat, kam budou příští rok posílat přihlášky. V rámci přijímacího řízení je několik termínů, ten první už v září posledního ročníku. Studenti vypadali velmi zaujatě a nebáli se zeptat.

„Job shadowing hodnotíme jako velmi přínosný a zajímavý. Je zajímavé vidět, jak se učí matematika a cizí jazyky na jiné škole a v jiné zemi. Některé věci jsou v podstatě stejné, jiné se liší a člověka to přiměje podívat se i na svoji práci z jiného úhlu. Myslíme, že i pro učitele z Velké Británie by byla návštěva na naší škole zajímavá a přínosná.“

UK2

  • Obchodní akademie – Nitra, Slovensko

Ve dnech 14. 2. 2023 – 17. 2. 2023 se 4 kolegové zúčastnili stínování na střední škole (OA Nitra) v rámci projektu Erasmus+. Společným cílem bylo v prvé řadě poznat rozdílnost výuky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Největším překvapením byla délka maturitní ústní zkoušky na Slovensku, která se od České republiky liší o 15 minut (v ČR je to 15 minut, na Slovensku 30 minut).

Dalším cílem bylo poznat a zúčastnit se výuky odborných předmětů, což byla kvalifikace stínujících učitelů (účetnictví, ekonomika, právo, cvičné firmy, aj.). Tím, že dříve byla ČR i SR jednotný stát Československo, nebyl problém se společně dorozumět, výuka se příliš neliší. Bylo velmi zajímavé zjištění, že učíme stejným způsobem, podobné věci, podobnými metodami. Jediné překvapení byly hodinové dotace jednotlivých předmětů v průběhu celých 4 let na střední škole. Na obchodní akademii v Nitře mají daleko větší dotaci pro odborné předměty než u nás na Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí.

Jedním z posledních cílů stínování bylo navázat s OA Nitra spolupráci a zapojení obchodní akademie v Nitře do veletrhu fiktivních firem, kterého se naše škola každoročně účastní v Náchodě.

„Celé stínování se neslo ve velmi přátelském duchu a doufáme, že některá spolupráce letos či v příštím roce dopadne a společně se s kolegy z OA Nitra ještě uvidíme.“

OA Nitra

  • Centrum Leren en Werken Gent – BELGIE

V loňském školním roce čtyři učitelé z této školy uskutečnili job-shadowing v naší škole. Letos dvě kolegyně přijaly pozvání stínovat na škole v Gentu. Tato odborná škola je spíše školou, která připravuje studenty pro zaměstnání, jenom velmi malé procento pokračuje ve studiu na vysoké škole. Ve škole jsou obory např. malíři pokojů, truhláři, pomocníci v domovech pro seniory a v předškolních zařízeních, kuchaři, číšníci, kadeřnice atd. Škola trvá tři roky v ideálním případě, ale mnoho studentů ji navštěvuje déle. Ukončení školy je buď s učňovským listem nebo bez něho. S učňovským listem si student může otevřít živnost. Povinná školní docházka je v Belgii do 18 let. V této škole mohou studenti začít studovat kdykoli během školního roku, proto učitelé nikdy nevědí, kolik studentů budou mít ve třídě.

Tato škola využívá tzv. duální vzdělávání – studenti tráví dva dny ve škole a tři dny na pracovišti, kde probíhá jejich odborná praxe. Pokud vedoucí jejich praxe na pracovišti uzná, že je student přínosem, může mu daná firma praxi platit. Navštívily několik výukových hodin, anglický jazyk, výuku všeobecných předmětů a několik odborných hodin. Se všemi učiteli poté rozebraly hodinu, požadavky, použité materiály, učebnice atd. Průvodkyní po škole byla koordinátorka Erasmus+, která ukázala chod školy. Co se týká zaměstnanců školy, největší rozdíl je v počtu nepedagogických pracovníků v této škole. Je jich zde kolem 20 na počet studentů 250! Tato škola ale řeší problémy, se kterými my se tolik nesetkáváme, např. nechození studentů do školy.

„Velkou část návštěvy jsme věnovaly diskusi o programu Erasmus+, máme řadu společných záležitostí, např. odborné zahraniční praxe. Celý pobyt se nesl v přátelském a pozitivním duchu. Výsledkem této návštěvy bude vytvoření společného projektu Erasmus+ výměny studentů v příštím školním roce.“

3. Jazykové a metodické kurzy učitelů

Belgie 1

Belgie 23. Jazykové a metodické kurzy učitelů

  • Itálie – Florencie
  • Malta
  • Irsko – Galway