Rubriky
Novinky

4.A v Poslanecké sněmovně

Dne 10. října 2022 jsme se třídou 4. A zahájili sérii již tradičních návštěv studentů a studentek čtvrtých ročníků Obchodní akademie T. G. Masaryka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze. Cestou jsme si připomněli významné instituce a pamětihodnosti hlavního města např. Českou národní banku, Obecní dům, Prašnou bránu, Burzovní palác, Staroměstské náměstí s Pražským orlojem, pomník J. Husa a Karlův most.

Vrcholem exkurze byla dvouhodinová prohlídka budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která byla zahájena projekcí krátkého filmu o historii a činnosti Poslanecké sněmovny. Po absolvování bezpečnostní prohlídky následovala návštěva nejdůležitějších částí Smiřického a Thunovského paláce – předsálí, galerie hostů s podrobným výkladem činnosti poslanců, a hlavního jednacího sálu v Thunovském paláci, který byl upraven pro jednání sněmu už v roce 1861 v neorenesančním stylu. Od té doby se jeho podoba téměř nezměnila, ať už v dřevěných lavicích zasedali poslanci zemského sněmu, členové revolučního Národního shromáždění, prvorepublikového Senátu či České národní rady. Pouze kalamáře ve stolcích nahradila tlačítka pro hlasovací zařízení. V prostorách sněmovny je k vidění i velká škála nádherných umělecko-řemeslných výrobků a moderního zařízení např. nově zastřešený dvůr Thunovského paláce se zřízeným tiskovým střediskem.

Účastníci exkurze tak měli možnost získat nové informace nejen o politickém systému v České republice, ale i o jeho historickém vývoji. Věříme, že i další třídy budou moci prožít stejně pestrý a nezapomenutelný den v našem hlavním městě.

J & M. Tmějovi

Poslanecká sněmovna